دیکشنری تخصصی ایرانیان

radiation

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی فیزیک

تابش

گسیل امواج و ذرات از یک چشمه و انتشار آنها در محیط.

ویکی پدیا

پرتو

در فیزیک، پرتوافشانی (Radiation) به معنی انتشار یا انتقال انرژی به شکل ذرات یا امواج در محیط یا فضاست.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

محیط زیست

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.