دیکشنری تخصصی ایرانیان

race

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

نژاد

[باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی] برمبنای باوری که امروزه پژوهش‌های ژن‌شناختی آن را به‌کلی مردود می‌داند، تقسیم‌بندی هریک از گروه‌های بزرگ انسان‌ها براساس تفاوت‌های محسوس جسمانی، مانند رنگ پوست|||[باستان‌شناسی، زیست‏شناسی] هریک از گروه‌های درون‏گونه‏ای که براساس ویژگی‌های جغرافیایی یا کاراندام‏شناختی یا بوم‏شناختی قابل تفکیک هستند.

زیست‌شناسی

نژاد

[باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی] برمبنای باوری که امروزه پژوهش‌های ژن‌شناختی آن را به‌کلی مردود می‌داند، تقسیم‌بندی هریک از گروه‌های بزرگ انسان‌ها براساس تفاوت‌های محسوس جسمانی، مانند رنگ پوست|||[باستان‌شناسی، زیست‏شناسی] هریک از گروه‌های درون‏گونه‏ای که براساس ویژگی‌های جغرافیایی یا کاراندام‏شناختی یا بوم‏شناختی قابل تفکیک هستند.

باستان ‏شناسی

نژاد

[باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی] برمبنای باوری که امروزه پژوهش‌های ژن‌شناختی آن را به‌کلی مردود می‌داند، تقسیم‌بندی هریک از گروه‌های بزرگ انسان‌ها براساس تفاوت‌های محسوس جسمانی، مانند رنگ پوست|||[باستان‌شناسی، زیست‏شناسی] هریک از گروه‌های درون‏گونه‏ای که براساس ویژگی‌های جغرافیایی یا کاراندام‏شناختی یا بوم‏شناختی قابل تفکیک هستند.

ویکی پدیا

نژاد

نژاد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.