دیکشنری تخصصی ایرانیان

punishment

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری علوم انسانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تنبیه

در شرطی‌سازی کنشگر، فرایندی که در آن ارتباط یا وابستگی بین یک پاسخ و یک یا چند محرک احتمال وقوع آن را کاهش می‌دهد.

ویکی پدیا

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی حقوق

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.