دیکشنری تخصصی ایرانیان

psychopharmacology

ویکی پدیا

روان داروشناسی

روان داروشناسی (به انگلیسی: Psychopharmacology) به بررسی علمی اثرات دارویی بر روی سیستم خلق، حواس، تفکر و رفتار می پردازد و از این نظر با روان داروشناسی اعصاب (به انگلیسی: Neuropsychopharmacology) (با تمرکز بر اثرات دارویی بر روی یاخته های عصبی) در تمایز می باشد.

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.