دیکشنری تخصصی ایرانیان

psychopathy

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

روان آزاری

مجموعۀ ویژگی‌های شخصیتی با مشخصۀ خودمحوری و تکانشگری و فقدان هیجاناتی نظیر احساس گناه و پشیمانی |||متـ . جامعه‌ستیزی، جامعه‌آزاری sociopathy.

ویکی پدیا

سایکوپاتی

روان‌آزاری یا سایکوپاتی (به انگلیسی: Psychopathy) نوعی اختلال شخصیت است. فرد رفتارهای تکانشی، فقدان ترس و بی‌احتیاطی، بی‌قیدی و بی‌مسئولیتی و رفتارهای ضداجتماعی دارد. روان‌آزاری هرچند با اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD) مشابهت زیادی دارد ولی در طبقه‌بندی‌های مختلف تفاوت‌هایی دارند.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.