دیکشنری تخصصی ایرانیان

proximal

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی پزشکی

مجاور

ویژگی سطحی از دندان که در مقابل سطحی از دندان کناری خود قرار دارد.

نزدینه

در نزدیکی مبدأ یا نقطۀ اتصال یا نزدیک به خط میانی بدن.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری لغات عمومی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.