دیکشنری تخصصی ایرانیان

proving

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

ورآمدن

افزایش حجم خمیر در نتیجۀ به‏ وجود آمدن گاز و تشکیل حباب در بافت آن براثر ترکیبات شیمیایی یا تخمیر.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

الهیات

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.