دیکشنری تخصصی ایرانیان

protozoa

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری تخصصی پزشکی

زیست‌شناسی

تک یاختگان

گروهی بسیار متنوع متشکل از ریزاندامگان‌های تک‌یاخته‌ای با خصوصیات شبیه به گیاهان یا جانوران.

ویکی پدیا

تک یاختگان

توضیح: پروتوزوئات (همچنین پروتئوزا، پروتئین‌های چندگانه) یک اصطلاح غیررسمی برای تک‌یاخته‌ها، یوکاریوتی است که به صورت مستقل (غیر انگلی) و/ یا انگلی هستند که از مواد ارگانیک مانند میکروارگانیسم‌های دیگر یا بافت‌های آلی باقی ماندهٔ آلی تغذیه می‌کنند. از دیدگاه تاریخی، پروتوزوها به عنوان «حیواناتی یک سلولی» مورد توجه قرار گرفتند، زیرا آن‌ها اغلب دارای رفتارهای حیوانی مانند جنبش و شکار و عدم وجود دیواره یاخته؛ که در گیاهان و جلبک‌ها یافت می‌شود، هستند. هرچند روش سنتی گروه‌بندی پروتئوزا در مورد حیوانات، دیگر معتبر نیست، این اصطلاح همچنان به صورت غیررسمی به منظور شناسایی ارگانیسم‌های تک‌یاخته‌ای که می‌توانند مستقل حرکت کنند و از طریق دگرپروردگی تغذیه شوند، استفاده می‌شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.