دیکشنری تخصصی ایرانیان

propaganda

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری علوم انسانی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تبلیغات سیاسی

ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیتی خاص، غالباً با استفاده از رسانه‏های گروهی در پیشبرد یک سیاست.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

علوم تربیتی

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

ارتباط تصویری

علوم اجتماعی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.