دیکشنری تخصصی ایرانیان

progressive relaxation

دیکشنری تخصصی روانشناسی

آرمش پیشرونده

مهارتی که به‌کمک آن فرد با آگاه شدن از تنش‌های ماهیچه‌ای خود هربار به آرمش یگ گروه از ماهیچه‌ها می‌پردازد تا سرانجام آرمش کل بدن حاصل شود.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.