دیکشنری تخصصی ایرانیان

probability density function

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تابع چگالی احتمال

تابعی حقیقی‌مقدار که انتگرالش روی هر مجموعه، احتمال قرار گرفتن مقدارهای یک متغیر تصادفی را در آن مجموعه نشان دهد.

ویکی پدیا

تابع چگالی احتمال

در آمار و احتمال، به بیان ساده، تابعِ چگالیِ احتمالِ یک متغیر تصادفی پیوسته به تابعی گفته می‌شود که انتگرال آن در هر بازۀ معین، برابر با احتمال قرار داشتن متغیر تصادفی در آن بازه است.

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.