دیکشنری تخصصی ایرانیان

primary group

باستان ‏شناسی

گروه نخستین

گروهی اجتماعی، مانند خانواده و حلقۀ دوستان، که اعضای آن دارای روابط نزدیک و متقابل با یکدیگرند.

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

گروه نخستین

گروهی اجتماعی، مانند خانواده و حلقۀ دوستان، که اعضای آن دارای روابط نزدیک و متقابل با یکدیگرند.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.