دیکشنری تخصصی ایرانیان

pressure group

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

گروه فشار

سازمان یا گروهی که برای تأمین منافع خاص خود می‌کوشد با اقداماتی هماهنگ و ازپیش‌طراحی‌شده، افکار عمومی و بخش‌های تصمیم‌گیرندۀ حکومت را به اتخاذ تصمیم یا سیاست‌هایی سوق دهد.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.