دیکشنری تخصصی ایرانیان

preservation

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

ویکی پدیا

نگهداری

نگهداری به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها گفته می‌شود که به منظور افزایش طول عمر یک رکورد و فراداده مرتبط با آن، یا بهبود ارزش آن، یا تسهیل دسترسی به آن انجام می‌گیرد. عمل نگهداری فعالیت‌هایی که برای تأثیرگذاری روی خالق رکورد پیش از اکتساب و انتخاب انجام می‌گیرد را نیز در بر می‌گیرد .

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.