دیکشنری تخصصی ایرانیان

preparation

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی روانشناسی

آمادگی

سومین مرحلۀ تغییر رفتار اعتیادی که در آن فرد برای تغییر احساس نیاز می‌کند، ولی هنوز اقدامی نکرده است و در جست‌وجوی روش مناسب آن را به تأخیر می‌اندازد|||متـ . مرحلۀ آمادگی preparation stage.

دیکشنری تخصصی داروسازی

آماده سازی

[باستان‏شناسی]‏ مرحله‌ای پس از برگیرش در چرخة فراوری (behavioral processes) که در آن خوراک با تغییر و تبدیل مواد خام آلی فراهم می‌شود|||[علوم دارویی] فرایند ساخت و ترکیب دارو|||متـ . تهیه.

فراورده

[علوم دارویی] هر محصول دارویی آمادۀ مصرف|||[گیاهان دارویی] هر محصولی که با هدف درمانی یا بهداشتی از گیاهان تهیه می‌شود.

دیکشنری گیاهان دارویی

فراورده

[علوم دارویی] هر محصول دارویی آمادۀ مصرف|||[گیاهان دارویی] هر محصولی که با هدف درمانی یا بهداشتی از گیاهان تهیه می‌شود.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.