دیکشنری تخصصی ایرانیان

preoperational stage

دیکشنری تخصصی روانشناسی

مرحله پیش عملیاتی

در نظریۀ ‌پیاژه، دومین مرحلۀ عمدۀ رشد شناختی که در آن کودک قادر می‌شود تجربه را به شکلی نمادین ثبت و بازنمایی کند.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.