دیکشنری تخصصی ایرانیان

prelude

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

پیشایند

در موسیقی غربی، قطعه‌ای موسیقایی که به‌عنوان مقدمه پیش از قطعۀ دیگری می‌آید.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.