دیکشنری تخصصی ایرانیان

predictive validity

دیکشنری تخصصی روانشناسی

روایی پیش بینی

میزان توانایی اندازه‌گیری در پیش‌بینی پدیدۀ مورد نظر.

دیکشنری تخصصی پزشکی

روایی پیش بینی

میزان توانایی اندازه‌گیری در پیش‌بینی پدیدۀ مورد نظر.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.