دیکشنری تخصصی ایرانیان

pragmatism

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

مصلحت گرایی

مشی یا نظریه‌ای که با پرهیز از آرمان‌گرایی بر عمل سیاسی براساس مقتضیات وقت تأکید دارد.

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مصلحت گرایی

مشی یا نظریه‌ای که با پرهیز از آرمان‌گرایی بر عمل سیاسی براساس مقتضیات وقت تأکید دارد.

ویکی پدیا

عمل گرایی

عمل‌گرایی یا پراگماتیسم (به انگلیسی: Pragmatism)، به معنی فلسفه اصالت عمل است؛ ولی در سیاست بیشتر واقع‌گرایی و مصلحت‌گرایی معنی می‌دهد.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.