دیکشنری تخصصی ایرانیان

power structure

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

ساختار قدرت

نحوۀ توزیع مدیریت و قدرت تصمیم‌گیری عمومی در میان اشخاص و نهادها و سازمان‌های دولتی در یک جامعۀ سیاسی ـ اجتماعی معین.

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

ساختار قدرت

نحوۀ توزیع مدیریت و قدرت تصمیم‌گیری عمومی در میان اشخاص و نهادها و سازمان‌های دولتی در یک جامعۀ سیاسی ـ اجتماعی معین.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

علوم اجتماعی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مشاوره

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.