دیکشنری تخصصی ایرانیان

posture

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

دیکشنری تخصصی برق

زیست‌شناسی

حالت

نحوۀ قرارگیری بخشی از گیاه نسبت به یک سطح تخت.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

حالت بدن

وضعیت بدن و حرکات آن که از آن می‌توان معنی و منظوری را استنباط کرد.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.