دیکشنری تخصصی ایرانیان

position

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

وضعیت

[پزشکی] نحوۀ قرار گرفتن نقطۀ مشخصی از نمای جنین نسبت به نقطۀ معین در سمت چپ یا راست لگن مادر|||[موسیقی] 1. محل قرار گرفتن دست چپ بر روی دستۀ سازهای زهی 2. نحوۀ قرار گرفتن صداهای مختلف یک آکورد ازنظر دوری و نزدیکی به هم 3. محل قرار گرفتن کشوِ ترمبون در یکی از هفت جایگاه اصلی.

زیست‌شناسی

جایگاه

موقعیت یک آرایه نسبت به آرایه‌ای دیگر در رتبۀ بالاتر.

موقعیت

نحوۀ قرارگیری یک قطعه نسبت به قطعات ناهمسان.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

وضعیت

[پزشکی] نحوۀ قرار گرفتن نقطۀ مشخصی از نمای جنین نسبت به نقطۀ معین در سمت چپ یا راست لگن مادر|||[موسیقی] 1. محل قرار گرفتن دست چپ بر روی دستۀ سازهای زهی 2. نحوۀ قرار گرفتن صداهای مختلف یک آکورد ازنظر دوری و نزدیکی به هم 3. محل قرار گرفتن کشوِ ترمبون در یکی از هفت جایگاه اصلی.

حالت

چیدمان اصوات آکورد که نوع آن براساس صدایی که در بم‏ترین بخش قرار می‏گیرد، تعیین می‏شود.

ویکی پدیا

بردار مکان

بردار مکان یا موقعیت یا بردار شعاعی که معمولاً آن را باr


{displaystyle r}

نمایش می دهند، برداری است که محل قرارگیری یک نقطه مانندP


{displaystyle P}

را در فضا را نسبت به یک مبدأ دلخواه مانندO


{displaystyle O}

نشان می‌دهد. عبارت ریاضی
r

=O
P


{displaystyle mathbf {r} ={overrightarrow {OP}}}

به معنی جابجایی از مبداO


{displaystyle O}

به سمت نقطهP


{displaystyle P}

است بردار مکان در فضاهای دو و سه بعدی نیز چنین است.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

معماری

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.