دیکشنری تخصصی ایرانیان

portfolio management

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی اقتصاد

مدیریت بدره

تصمیم‌گیری درمورد ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها و ایجاد موازنه میان خطر و بازده.

لغات تخصصی مربوط به کار

مدیریت بدره

تصمیم‌گیری درمورد ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها و ایجاد موازنه میان خطر و بازده.

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی صنایع

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.