دیکشنری تخصصی ایرانیان

polyandry

دیکشنری تخصصی روانشناسی

چندشوهری

ازدواج زن با بیش از یک مرد به‌طور هم‌زمان.

دیکشنری تخصصی پزشکی

چندشوهری

ازدواج زن با بیش از یک مرد به‌طور هم‌زمان.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.