دیکشنری تخصصی ایرانیان

politics

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

سیاست

فن و شیوۀ ادارۀ کشور یا واحدی سیاسی، ازجنبۀ داخلی.

سیاسیات

مجموعۀ آنچه با سیاست سروکار دارد.

ویکی پدیا

سیاست

سیاست عموماً به مفهوم عمل اخذ تصمیم و اجرای آن برای کل جامعه است. در این میان معمولاً حکومت‌ها عامل سیاست‌ورزی و موضوع عمل، گروه‌ها، افراد و بخش‌های مختلف جمعیت هستند. به عبارت دیگر سیاست فعالیتی اجتماعی است که با تضمین نظم در نبردهایی که از گوناگونی و ناهم‌گراییِ عقیده‌ها و منافع ناشی می‌شود، می‌خواهد به یاریِ زور - که اغلب بر حقوق متکی است - امنیت بیرونی و تفاهم درونیِ واحد سیاسی ویژه‌ای را تأمین کند. امروزه سیاست موضوع علمی مستقل و یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر است.

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.