دیکشنری تخصصی ایرانیان

political

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری علوم انسانی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

سیاسی

ویژگی آنچه به سیاست مربوط می‏شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.