دیکشنری تخصصی ایرانیان

pluralism

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی حقوق

ویکی پدیا

تکثرگرایی

تَکَثُّرگَرایی یا پلورالیسم به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

تکثرگرایی سیاسی

تکثرگرایی سیاسی (به انگلیسی: Pluralism as a political philosophy) یک نوع نگرش فلسفی و سیاسی است که در فرم پایه‌ای بیانگر تنوع در افکار و پذیرش نظرات متعدد است.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

علوم اجتماعی

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی فلسفه

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.