دیکشنری تخصصی ایرانیان

plasma

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی هوافضا

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

زیست‌شناسی

خوناب

بخش مایع خون یا تنابه.

ویکی پدیا

پلاسما

پلاسما ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.