دیکشنری تخصصی ایرانیان

pilot study

دیکشنری تخصصی پزشکی

مطالعه راهنما

بررسی و آزمون اولیه و محدود روش‌ها و فرایندهایی که در صورت داشتن قابلیت اجرا در یک مطالعۀ بزرگ‌تر و در سطح وسیع‌تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.