دیکشنری تخصصی ایرانیان

picture

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

علوم اجتماعی

نقشه برداری

نگاره

نقشی از یک جسم که با ترسیم یا نقاشی یا عکاسی بر یک رویۀ معمولاً مسطح حاصل شود.

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

معماری

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.