دیکشنری تخصصی ایرانیان

physiology

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مکانیک

زیست‌شناسی

کاراندام

مجموعۀ فرایندهایی که در یاخته‌ها و بافت‌های یک موجود زنده رخ دهد.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.