دیکشنری تخصصی ایرانیان

photon

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی فیزیک

فوتون

کوانتوم انرژی تابش الکترومغناطیسی که ذره‏ای بدون جرم سکون و بار الکتریکی است.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی فیزیک

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.