دیکشنری تخصصی ایرانیان

performance

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی هوافضا

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

عملکرد

1. رفتار موجود زنده در برابر تکلیفی خاص 2. فعالیت یا مجموعه‌پاسخ‌هایی که به نتیجۀ مؤثر در محیط منجر شود.

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

کنش

← کنش زبانی.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی انرژی

علوم تربیتی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.