دیکشنری تخصصی ایرانیان

music

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

موسیقی

علم ترکیب اصوات و هنر عرضۀ آنها به‌نحوی‌که برای شنونده مطبوع باشد.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

موسیقی

علم ترکیب اصوات و هنر عرضۀ آنها به‌نحوی‌که برای شنونده مطبوع باشد.

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی برق

معماری

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

علوم اجتماعی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.