دیکشنری تخصصی ایرانیان

mission

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

نمایندگی

ساختمانی که در آن هیئت نمایندگی مستقر است.

دیکشنری جامع مدیریت

ماموریت

وظیفه‌ای که انجام آن دلیل وجودی آن سازمان است.

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

هییت نمایندگی

هریک از هیئت‌های دیپلماتی و مقام‌های کنسولی دولت فرستنده در نزد دولت پذیرنده یا نمایندگی‌های دولت فرستنده در نزد سازمان‌های بین‌المللی.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

علوم تربیتی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.