دیکشنری تخصصی ایرانیان

measure

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

اندازه

تابعی که به هر مجموعه از یک سیگماجبر (sigma algebra)، عددی نامنفی چنان نسبت دهد که مقدار مجموعۀ تهی برابر با صفر و مقدار اجتماع هر تعداد شمارایی از مجموعه‏ها برابر با مجموع مقدارهای آنها شود.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

میزان

واحد وزن موسیقایی شامل تعدادی نت با مجموع دیرش‌های معین.

دیکشنری تخصصی اقتصاد

سنجه

عدد یا مقداری که ارزش یا عملکرد مشاهده‌پذیری را نشان می‌دهد.

ویکی پدیا

نظریه اندازه

اندازه در ریاضیات، به تابعی گفته می‌شود، که یک عدد یا مقدار را (به عنوان مثال اندازه، حجم یا احتمال) به هر زیرمجموعه از یک مجموعه خاص، نسبت می‌دهد. این نظریه به منظور، محاسبه انتگرالها بر روی مجموعه‌ها به جای بر روی فاصله‌ها (یا همان بازه‌ها) که در معمول انجام می‌پذیرد، گسترش پیدا کرد و از این رو در آنالیز ریاضی و در نظریه احتمالات، بسیار دارای اهمیت می‌باشد.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

علوم تربیتی

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی اقتصاد

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.