دیکشنری تخصصی ایرانیان

manpower analysis

لغات تخصصی مربوط به کار

تحلیل نیروی انسانی

مقایسة نیروی انسانی پیش‌بینی‌شده در برنامه با نیروی انسانی به‌کارگرفته‌شده برای برآورد پیشرفت کار.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.