دیکشنری تخصصی ایرانیان

litter

دیکشنری تخصصی علوم دامی

علوم اجتماعی

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

لاش برگ

لایۀ سطحی کف جنگل که در مرحلۀ پیشرفتۀ تجزیه قرار ندارد و معمولاً از انواع برگ‌ها ازجمله برگ‌های سوزنی و سرشاخه‌ها و ساقه‌ها و پوست‌ درختان و میوه‌هایی که به‌تازگی فروافتاده تشکیل شده است.

ویکی پدیا

لیتر

لیتر می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.