دیکشنری تخصصی ایرانیان

lead

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

شیمی

دیکشنری تخصصی پزشکی

اشتقاق

هریک از قطعات رسانای متصل به الکتروقلب‌نگار که از دو یا چند الکترود متصل به بخش خاصی از بدن تشکیل می‌شود و برای آزمایش فعالیت الکتریکی و پایش تغییرات پتانسیل الکتریکی میان بخش‌های بدن به کار می‌رود |||متـ .گیرانه.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

نقش اصلی

نقش اصلی در نمایش تلویزیونی یا فیلم.

زیست‌شناسی

نیم بند

یکی از دو گزارة متضاد در یک کلید دوشاخه‌ای.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

شیمی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

معماری

علوم نظامى

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

معماری

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.