دیکشنری تخصصی ایرانیان

inductance

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی فیزیک

ضریب القاوری

نسبت نیروی محرک الکتریکی به آهنگ تغییر جریان در مدار.

القاوری

خاصیتی در مدار الکتریکی یا در دو مدار مجاور که به ‌موجب آن تغییر جریان در یک مدار در مدار دیگر یا در خودش نیروی محرک الکتریکی ایجاد می‌کند.

ویکی پدیا

ضریب خودالقایی

القاوری یا القاییدگی یا اندوکتانس (به انگلیسی: Inductance) ویژگی یک مدار الکتریکی است که بر اساس قانون لنز، متناسب با آهنگ تغییرات جریان الکتریکی برحسب زمان، نیروی محرّکه الکتریکی مخالف آن درست می‌کند و سرعت تغییر جریان در مدار را می‌کاهد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.