دیکشنری تخصصی ایرانیان

hero

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

قهرمان

1. شخصیت اصلی سوگنامه‏های یونان باستان و دورۀ کلاسیک که کم‌وبیش از صفاتی چون دلاوری، اشراف‏زادگی، زیبایی، جوانی و آشنایی با آداب عاشقی برخوردار است|||2. شخصیت اصلی نمایش یا فیلم.

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.