دیکشنری تخصصی ایرانیان

health

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی پزشکی

سلامت

برخورداری از آسایش کامل جسمی و روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بیماری و ناراحتی.

ویکی پدیا

سلامت

چکیده

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.