دیکشنری تخصصی ایرانیان

gullet

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی جغرافی

آبگذر

هر گشودگی یا گودالی مانند تنگ‌دره یا آبکند یا دیگر آبراهه‌ها.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

آبگذر

هر گشودگی یا گودالی مانند تنگ‌دره یا آبکند یا دیگر آبراهه‌ها.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.