دیکشنری تخصصی ایرانیان

grow

فرهنگ لغات علوم دریایی

سمت زنجیر

سمت و سوی زنجیر لنگر در بستر دریا هنگامی که شناور در لنگر است.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

فرهنگ لغات علوم دریایی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.