دیکشنری تخصصی ایرانیان

grip

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دسته

بخشی از کمان که با دستِ ستون آن را می‌گیرند.

فرهنگ لغات مهندسی راه آهن

جدول زهکشی

جدولی مشبک که بین جدول‌های بتنی معمول و در فاصله‌های معین برای هدایت آب‌های سطحی به حاشیۀ راه یا به درون زهکش نصب می‌شود.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

چنگ زنی

چسبندگی تایر به سطح جاده که در جاده‌چسبی و ترمزگیری مطمئن اهمیت دارد.

دیکشنری تخصصی عمران

جدول زهکشی

جدولی مشبک که بین جدول‌های بتنی معمول و در فاصله‌های معین برای هدایت آب‌های سطحی به حاشیۀ راه یا به درون زهکش نصب می‌شود.

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

معماری

علوم نظامى

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.