دیکشنری تخصصی ایرانیان

fool

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تلخک

دلقک جشن‌های قرون وسطی و جشن‌های مربوط به نمایش‌های محلی که لباسی به رنگ‌های روشن می‌پوشید و کلاهی بر سر می‌گذاشت که زنگوله و بوق به آن آویزان بود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.