دیکشنری تخصصی ایرانیان

fix

فرهنگ لغات علوم دریایی

نقطه کردن

مشخص کردن محل کشتی و هواپیما و سایر اهداف روی نقشه که ازطریق امواج رادیویی یا تطابق نجومی و با توجه به طول و عرض جغرافیایی انجام می‏شود.

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تبانی

تعیین نتیجۀ مسابقه به نفع یکی از دو طرف ازطریق همدستی با یک یا چند تن از شرکت‌کنندگان در مسابقه یا یکی از داوران.

علوم نظامى

نقطه کردن

مشخص کردن محل کشتی و هواپیما و سایر اهداف روی نقشه که ازطریق امواج رادیویی یا تطابق نجومی و با توجه به طول و عرض جغرافیایی انجام می‏شود.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.