دیکشنری تخصصی ایرانیان

fitness

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری تخصصی حقوق

الهیات

دیکشنری تخصصی روانشناسی

برازندگی وراثتی

سهم وراثتی یک فرد در نسل‌های آینده |||متـ . برازندگی.

زیست‌شناسی

برازندگی وراثتی

سهم وراثتی یک فرد در نسل‌های آینده |||متـ . برازندگی.

ویکی پدیا

سازواری

سازواری یا توانایی زیستی یک مفهوم محوری در شناخت نظریه تکامل می‌باشد. این مفهوم به تناسب میان ژنوتیپ یا فنوتیپ یک ارگانیسم زنده با زیستگاه آن اشاره دارد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.