دیکشنری تخصصی ایرانیان

final cut

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

برش نهایی

1. آخرین مرحله از تدوین که در آن صدامیزی و تطبیق تصویرها انجام می‏شود|||2. آخرین نسخۀ کار تدوین‏شده و آمادۀ چاپ فیلم.

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.