دیکشنری تخصصی ایرانیان

field inspection

دیکشنری تخصصی حقوق

بازرسی کارگاه

وارسی کارگاه برای تأیید نحوۀ انجام کار.

لغات تخصصی مربوط به کار

بازرسی کارگاه

وارسی کارگاه برای تأیید نحوۀ انجام کار.

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.